Ouders

Oudervereniging
 

De oudervereniging bestaat uit ouders van onze leerlingen.
In de Oudervereniging. komt vooral de dagelijkse gang van zaken in de school aan de orde. Leden van de vereniging bereiden, samen met teamleden, feesten en activiteiten voor en helpen bij de uitvoering. Ook organiseert de vereniging. Elk jaar een extra activiteit; de opbrengst hiervan komt ten goede aan school en leerlingen.
De vergaderingen - zes - acht keer per jaar - worden bijgewoond door een leerkracht en de directeur. Tijdens de vergaderingen is ook altijd een afgevaardigde van de Medezeggenschapsraad aanwezig.