Opvang

TSO

Overblijven

Op onze school bestaat voor de kinderen de mogelijkheid om tijdens de middagpauze (12.00- 13.00) over te blijven.

Het overblijfteam is een samenwerking van overblijfmedewerkers (ouders). 

Het eten van de kinderen vindt plaats onder begeleiding van de groepsleerkrachten in het eigen groepslokaal. Vervolgens gaan de kinderen buiten spelen onder begeleiding van de overblijfmedewerkers en onderwijsassistenten. De kinderen brengen zelf hun eten en drinken mee. 

Bij slecht weer vindt het spelen binnen plaats en wordt er, in overleg met de leerkrachten, een aangepaste activiteit gezocht.

 

De administratie en de boekhouding van het overblijven berust bij de directie van de school.

Als uw kind op school moet overblijven kunt u hiervoor strippenkaarten kopen. De strippenkaarten kosten € 10,- voor 10 keer overblijven. Zolang er lege strippen op de strippenkaart staan is de kaart geldig. Aan het begin van het schooljaar kunt u aangegeven welke dagen uw kind vast overblijft.

Wanneer u kiest voor een strippenkaart kunt u deze kopen bij de directie. Op deze kaart kunnen de kinderen 10 keer overblijven. De directie houdt precies bij hoeveel strippen er gebruikt zijn en zal u een briefje geven wanneer de kaart op is. Wij gaan ervan uit dat u dan spoedig voor betaling zorgt.

 

Wij vragen u het volgende in acht te nemen.

Is uw kind ziek, dan belt u ’s ochtends de school om de melding door te geven. Zou uw kind die dag overblijven dan meldt u ook gelijktijdig uw kind af van overblijven.

Het telefoonnummer voor het aanmelden / afmelden van overblijvers: 046-464743181 (schoolnummer)

Het aanmeldingsformulier voor de vaste overblijvers is bij de directie te verkrijgen. TRIADE heeft ook een gezamenlijk overblijfreglement gemaakt. Dit reglement is verkrijgbaar bij de directie.

Een kind dat zich niet aan de regels van het overblijven houdt, wordt gewaarschuwd en loopt ( bij herhaling ) het risico uitgesloten te worden van het overblijven.