Opvang

TSO

Corona
In verband met alle maatregelen omtrent het Coronavirus heeft de school op dit moment een aangepast rooster. Alle kinderen blijven over, onder toezicht van leerkrachten.
 

Overblijven
Op onze school bestaat voor de kinderen de mogelijkheid om tijdens de middagpauze over te blijven.

Het overblijfteam is een samenwerking van overblijfmedewerkers (ouders) en leerkrachten.  De overblijfmedewerkers ondersteunen bij het overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Ze doen dat in wisselende samenstelling en in samenwerking met de groepsleerkrachten.

Het eten van de kinderen vindt plaats onder begeleiding van de groepsleerkrachten in het eigen groepslokaal. Vervolgens gaan de kinderen buiten spelen onder begeleiding van de overblijfmedewerkers. De kinderen brengen zelf hun eten en drinken mee. 

Bij slecht weer vindt het spelen binnen plaats en wordt er, in overleg met de leerkrachten een aangepaste activiteit gezocht.

 

De administratie en de boekhouding van het overblijven berust bij de directie van de school.

Als uw kind op school moet overblijven kunt u hiervoor strippenkaarten kopen. De strippenkaarten kosten € 5,- voor 10 keer overblijven, de losse betalingen kosten € 0,50 per keer. Zolang er lege strippen op de strippenkaart staan is de kaart geldig. Aan het begin van het schooljaar kunt u aangegeven welke dagen uw kind vast overblijft.

Wanneer u kiest voor een stippenkaart kunt u deze kopen bij de directie. Op deze kaart kunnen de kinderen 10 keer overblijven. De directie houdt precies bij hoeveel strippen er gebruikt zijn en zal u een briefje geven wanneer de kaart op is. Wij gaan ervan uit dat u dan spoedig voor betaling zorgt.

Wanneer u kiest voor losse betaling dan neemt uw kind veelal het geld mee naar school en geeft het aan de directie of groepsleerkracht. In de praktijk doen zich toch enkele probleempjes voor en dat willen we graag voorkomen. Deze manier van betalen heeft dan ook niet onze voorkeur. 

Het komt regelmatig voor dat een kind niet aanwezig is op een dag dat u hebt opgegeven als vaste overblijfdag. Wij maken ons dan ongerust en zullen proberen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u te krijgen. Het komt ook vaak voor dat uw kind moet overblijven en dat wij het niet ruim van tevoren weten. Als we van tevoren weten dat veel extra kinderen die dag moeten overblijven kunnen we een extra overblijfkracht inzetten.
Ook worden de aanmeldingsbriefjes niet consequent gebruikt.

Wij vragen u het volgende in acht te nemen.
Heeft u aangegeven dat uw kind vaste dagen overblijft dan gaan we ervan uit dat uw kind ook die dagen aanwezig is. Is dat niet zo dan dient u ’s ochtends tussen 8.00 en 9.00 uur naar school te bellen. Gebeurd dit niet, dan zijn wij genoodzaakt deze dag wel in rekening te brengen. 

Als uw kind moet overblijven en u heeft dat niet aangegeven als vaste overblijfdag (strippenkaart en losse betalingen) dan moet u dat ’s ochtends tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch aangeven bij school.

Is uw kind ziek, dan belt u ’s ochtends de school om de melding door te geven. Zou uw kind die dag overblijven dan meldt u ook gelijktijdig uw kind af van overblijven.

Het telefoonnummer voor het aanmelden / afmelden van overblijvers: 046-464743181 (schoolnummer)

Het aanmeldingsformulier voor de vaste overblijvers is bij de directie te verkrijgen. TRIADE heeft ook een gezamenlijk overblijfreglement gemaakt. Dit reglement is verkrijgbaar bij de directie.

Een kind dat zich niet aan de regels van het overblijven houdt, wordt gewaarschuwd en loopt ( bij herhaling ) het risico uitgesloten te worden van het overblijven.