Missie / visie

Missie

Op basis van onze visie willen wij de volgende missie uitdragen en in de dagelijkse praktijk vorm geven:

Onze missie:

De sterke basis willen we onze kinderen geven door handelingsgericht onderwijs. Groei moet daarvan het gevolg zijn. Het begint bij de basis en deze moet sterk en stevig zijn. De groei wordt verbeeld in ons logo door de lindeboom en deze groeit boven zichzelf uit. Groei staat voor didactische groei, pedagogische groei en sociaal emotionele groei van onze leerlingen. 

 

Visie van basisschool ‘t Heuvelke

We willen een lerende organisatie zijn die langs de 7 lijnen van handelingsgericht werken haar doelen wil bereiken: 

1 Doelgericht werken en systematisch evalueren 

2 Kinderen ontwikkelen in wisselwerking met hun omgeving 

3 Onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal 

4 Leerkrachten doen ertoe en maken het verschil 

5 Positieve aspecten van kinderen, leerkrachten en ouders zijn van belang 

6 Betrokkenen werken positief samen 

7 De werkwijze is systematisch en transparant.

De leerlijnen voor de diverse vakken zijn richtinggevend voor de inhoud van onze plannen.

In ons dagelijks handelen (pedagogisch en didactisch) zijn we gericht op opbrengstgericht werken. Door middel van deze aanpak willen we de kerndoelen zoveel mogelijk bereiken.

 

Een katholieke school.
Onze school is een katholieke basisschool. We willen dat niet alleen formeel zijn, het moet zichtbaar zijn in ons denken en handelen van alledag. De identiteit van de school heeft te maken met de eigenheid van de school, het geheel van kenmerken dat specifiek is voor de school.

Een school waar mensen samenwerken
Het realiseren van goed onderwijs kan in onze visie alleen in teamverband. Onderlinge samenwerking, collegialiteit, een goed werkklimaat en een prettige sfeer vinden we in onze school dan ook wezenlijk. Medewerkers moeten zich lekker voelen, we vinden het erg belangrijk dat het gezellig is op school, dat er ruimte is voor een ontspannen sfeer.
Ook respect voor elkaar is op onze school een wezenlijk begrip: respect voor ideeën, opvattingen en kwaliteiten, maar ook voor knelpunten, vragen en beperkingen van mensen.

Een school met zorg voor goed onderwijs.
Wij willen graag bereiken dat alle kinderen die onze school bezoeken, met plezier naar school komen. Kinderen voelen zich veilig en happy, zitten goed in hun vel, er is sprake van een gevoel van geborgenheid.
We willen kinderen bewust laten worden van hun talenten en beperkingen. Elk kind moet zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen.
We streven in onze school naar het steeds meer realiseren van adaptief onderwijs. Dit houdt onder meer in dat we in ons onderwijs tegemoet willen komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. Voor de leerkrachten zijn met name de volgende drie aspecten van belang: interactie, instructie en klassenmanagement. We streven ernaar, om onderwijs op maat voor elk kind te verzorgen.