Missie / visie

Missie

Op basis van onze visie willen wij de volgende missie uitdragen en in de dagelijkse praktijk vorm geven:

't Heuvelke ......sfeer en plezeer, leer en presteer !

Aan de ene kant erkennen wij de veilige, open omgeving die een school moet zijn, een plaats waar je mag zijn wie je bent, een plek die de warmte van thuis heeft. Aan de andere kant hebben wij een opdracht als school, namelijk de kinderen uitrusten met de basisbagage die zij nodig hebben om als volwassenen te functioneren in de toekomst met zorg voor die kinderen, die het moeilijk hebben deze bagage te verkrijgen.

Visie van basisschool ‘t Heuvelke

Een katholieke school.
Onze school is een katholieke basisschool. We willen dat niet alleen formeel zijn, het moet zichtbaar zijn in ons denken en handelen van alledag. De identiteit van de school heeft te maken met de eigenheid van de school, het geheel van kenmerken dat specifiek is voor de school.

Een school waar mensen samenwerken
Het realiseren van goed onderwijs kan in onze visie alleen in teamverband. Onderlinge samenwerking, collegialiteit, een goed werkklimaat en een prettige sfeer vinden we in onze school dan ook wezenlijk. Medewerkers moeten zich lekker voelen, we vinden het erg belangrijk dat het gezellig is op school, dat er ruimte is voor een ontspannen sfeer.
Ook respect voor elkaar is op onze school een wezenlijk begrip: respect voor ideeën, opvattingen en kwaliteiten, maar ook voor knelpunten, vragen en beperkingen van mensen.

Een school met zorg voor goed onderwijs.
Wij willen graag bereiken dat alle kinderen die onze school bezoeken, met plezier naar school komen. Kinderen voelen zich veilig en happy, zitten goed in hun vel, er is sprake van een gevoel van geborgenheid.
We willen kinderen bewust laten worden van hun talenten en beperkingen. Elk kind moet zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen.
We streven in onze school naar het steeds meer realiseren van adaptief onderwijs. Dit houdt onder meer in dat we in ons onderwijs tegemoet willen komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. Voor de leerkrachten zijn met name de volgende drie aspecten van belang: interactie, instructie en klassenmanagement. We streven ernaar, om onderwijs op maat voor elk kind te verzorgen.