Basisschool 't Heuvelke

Directie

De heer G. Laven

De heer J. Kitzen

Interne begeleider

mevrouw M. Nelissen

Adres

 

Dahliastraat 4  
6163 CH  Geleen
Telefoonnummer: 046-4743181
Faxnummer: 046-4756586

E-mailadres directie@heuvelke.nl
Website heuvelke.nl
 
Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 -15.00 uur

Woensdag: 08.30 -12.30 uur

Groep 1 en 2: vrijdag:  08.30-12.00 uur

 
Buitenschoolse opvang De Tovertuin
Kinderdagverblijf -
Peuterspeelszaal Dribbel
   
Schoolinformatie / Highlight Basisschool 't Heuvelke staat voor openheid kennis en zorg.
Dit houdt in dat er een goede zorgstructuur aanwezig is voor alle kinderen. Ook streven we naar een open communicatie met ouders en externen. Verder hecht de school veel waarde aan de veiligheid op school middels duidelijke structuren waardoor iedereen weet waar hij aan toe is. Op dit moment is de school druk bezig coöperatieve werkvormen in te voeren waarbij het samenwerken en leren van elkaar een duidelijke plaats inneemt.
   
Voorzitter MR Mw. Rosina Vijgen-Terwint (leerkracht)
Voorzitter oudervereniging Mevrouw D. Strijkers
   
Kengetallen school ong. 248 leerlingen in 12 groepen