Algemene informatie Medezeggenschapsraad (MR) bs. ’t Heuvelke:

 

Waarom een Medezeggenschapsraad?

Iedere school moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. Dat is bepaald in de wet. Deze wet vindt het belangrijk dat het beleid op school goed geregeld wordt door schoolbestuur en directie. Maar de wet vindt het óók belangrijk dat de ouders en het personeel een wettelijke bevoegdheid hebben om zich met dat beleid te mogen bezig houden. Daarvoor is de Medezeggenschapsraad bedoeld.

Doel Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft maar één centraal doel: meehelpen met het goed laten reilen en zeilen van de school.

Middelen Medezeggenschapsraad

De middelen die de Medezeggenschapsraad gebruikt is het geven van adviezen en het verlenen van instemming.
Natuurlijk is er een omvangrijk reglement waarin staat over welke onderwerpen de MR adviesrecht heeft en over welke instemmingsrecht. Serieus naar elkaar luisteren is een goed begin en al meer dan het halve werk.

Wie zitten in de Medezeggenschapsraad?

In de MR zitten afgevaardigden van de ouders en het personeel. Voor het Heuvelke geldt dat er vier ouders en vier personeelsleden in de MR zitten. Zij zijn gekozen door hun "geledingen". In het reglement is bepaald wanneer de leden beurtelings aftreden. De geledingen ouders en personeel kunnen dan nieuwe vertegenwoordigers kiezen volgens een vastgesteld protocol.

Werkzaamheden

De MR vergadert ongeveer elke maand (10 x per jaar). 
Twee leden van de MR zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) van de 8 basisscholen die onder ons bestuur vallen.
Voor de "dagelijkse praktijk" van de MR, zoals overleg bestuur, directie, organisaties van werkgevers, werknemers etc. wordt meestal de voorzitter afgevaardigd. In de MR-vergaderingen wordt altijd verslag gedaan van dit functioneren, zodat elk MR-lid elke maand invloed op die dagelijkse praktijk kan uitoefenen.

Omdat de MR in principe over alle zaken kan praten die met de school verband houden, ook over personen, wordt van de MR-leden verwacht dat ze voorzichtig en terughoudend met de informatie kunnen omgaan. Als dit in een voorkomende kwestie aan de orde is, wordt geheimhouding dus verondersteld en verzekerd.

Heeft u belangstelling voor een boeiende en verantwoordelijke functie in de MR, dan kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter. Zij zullen u graag informeren en u voorbereiden op uw kandidatuur bij de eerstvolgende MR-verkiezing.